JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Právní služby poskytované advokátní kanceláří

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - rodinné právo
RODINA

Rodinný život

Poskytuji právní služby týkající se věcí rodinných (též s mezinárodním prvkem), a to rozvodů, vztahů mezi rodiči a dětmi, určení otcovství, výživného, péče o děti a mezinárodních únosů dětí.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - sousedské právo
PRÁCE

Pracovní život

Poskytuji právní služby v záležitostech pracovního práva, ať již se jedná o vznik či zánik pracovního poměru, či nároky z něho vyplývající, například při pracovním úrazu.

Právní služby- občanské, správní, stavební právo
OBČANÉ

Občanský život

Poskytuji rozličné právní služby ve věcech běžného občanského života, počínaje koupí, darováním, nájmem, půjčkou, vymáháním pohledávek až po právní pomoc v přestupkovém řízení.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - trestní právo
TREST

Trestní právo

Poskytuji právní služby v záležitostech trestního práva podezřelým, obviněným, odsouzeným a poškozeným včetně obětí trestných činů, a to ve všech stádiích trestního řízení.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - obchodní právo
PODNIKÁNÍ

Podnikání

Poskytuji komplexní právní služby podnikatelům, a to počínaje sepisem či kontrolami smluv, po vymáhání pohledávek, řešení způsobené škody a nekalosoutežní jednání.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - cizinecké právo
CIZINCI

Cizinecký život

Poskytuji komplexní právní služby cizincům žijícím na území České republiky, a to počínaje povolením k pobytu, koupí nemovitostí, založení obchodních společností, po překlad či vysvětlení právních dokumentů.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - náhrada újmy (škody)
ŠKODA

Náhrada škody

Poskytuji právní služby poškozeným, a to v případě vzniku újmy nemateriální (např. újma duševní, strádání, bolest) či škody faktické a ušlého zisku. Právní pomoc v rozličných životních i podnikatelských situacích.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - dědické právo
DĚDICTVÍ

Dědictví

Poskytuji právní služby v oblasti dědického práva, včetně nových možností (např. odkazu, dědické smlouvy), jež přináší nový občanský zákoník.

Copyright: JUDr. A. van der Weerden 2014